გამოცემები

ჟურნალ ”სპექტრის” 2011 წლის I ნომერი

გამოვიდა ჟურნალ ”სპექტრის” 2011 წლის პირველი ნომერი, რომელშიც შესულია: ასმათ ოქროპირიძის სტატია ”ხახულის სამხრეთ სარკმლის მორთულობისათვის”, სამსონ ლეჟავა – ”ძველის საცხოვრისი სოფელ ჩირიკში”, ირმა დოლიძე – ”სანაწილე ჯვრების შესწავლისათვის”, ნესტან თათარაშვილი – ”გერმანელთა კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოში”, ნანა ყიფიანის ინტერვიუ ჯანის კუნელისთან, ეკატერინე კიკნაძე – ”ედმონდ კალანდაძის ფერწერული პეიზაჟი”, მარიამ გაჩეჩილაძე – ”თბილისელ სომეხ მხატვართა გამოფენა – მეგობრობისა და სიყვარულის დღეები”, ინგა ქარაია – ”კულტურული ტურიზმის განვითარება 21-ე საუკუნის მუზეუმებში, ლუის სილვერმანი, მარკ ო’ნილი – ცვლილებები და სირთულეები 21-ე საუკუნის მუზეუმებში (ინგლისურიდან თარგმნა და შენიშვნები დაურთო ლანა ქარაიამ), რეზიუმე ინგლისურ ენაზე. გამოცემა მომზადდა ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტისა და საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის მიერ. რედაქტორ-გამომცემლები: ინგა ქარაია, სამსონ ლეჟავა, ლაშა ქარაია. ზომა A-4, გვ. 72, ISSN 1512-2190, 2011

ბარი და გაილ ლორდები, “სამუზეუმო ექსპოზიციების სახელმძღვანელო”

სახელმძღვანელოში დეტალურად განხილულია სამუზეუმო და საგალერეო საგამოფენო პოლიტიკის ყველა ძირითადი პარამეტრი: საგამოფენო პოლიტიკის პრიორიტეტები; სამუზეუმო ობიექტების წარდგენის იდეოლოგია; ექსპოზიციის ტიპები (ვიზუალური, თემატური, ინტერაქტიული და სხვა); სტაციონარული და დროებითი ექსპოზიციების ორგანიზაციის პროცესი (გამოფენის კონცეფციის ფორმირება, ინტერპრეტაციის გეგმა, ექსპოზიციის დიზაინი – სქემატური და დეტალური პროექტირება, აგება და ინსტალირება, ეტიკეტების, განმარტებითი ტექსტების მომზადება, საინფორმაციო უზრუნველყოფა და სხვა) რაოდენობა, სიხშირე, სიდიდე და თემატიკა. გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტისა და აბრეშუმის სახელმწიფო მუზეუმის ხელშეწყობით. რედაქტორები: მაკა ბურჭულაძე და ინგა ქარაია, ინგლისურიდან თარგმნა სალომე ცისკარიშვილმა, კომპიუტერული დიზაინი: ლაშა ქარაია, წიგნის ზომა: A-4, 480 გვ., ტირაჟი: 800. დაიბეჭდა გამომცემლობა ”სი-ჯი-ეს”-ის მიერ. 2009 წ.

რაინდთა დარბაზი (საბრძოლო აღჭურვილობის ნიმუშები)

რაინდთა დარბაზი (საბრძოლო აღჭურვილობის ნიმუშები), ბროშურა. გამოცემაში შესულია ინფორმაცია დადიანების სასახლეთა ისტორიულ-არქიტექტურულ მუზეუმში დაცულ კავკასიური, რუსული, ევროპული, აფრიკული და აზიური წარმომავლობის სხვადასხვა პერიოდის საბრძოლო აღჭურვილობის ნიმუშებზე. გამოცემა დაფინანსდა ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველოს“ მიერ, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის ხელშეწყობით. პროექტისა და ტექსტის ავტორი: დადიანების სასახლეთა გადარჩენის ფონდის თავმჯდომარე გიორგი კალანდია, რედაქტორი: ინგა ქარაია, დიზაინი: ლაშა ქარაია. ზომა: A-5, 16 გვ., ტირაჟი: 1000.

საქართველოს მუზეუმების გზამკვლევი

წიგნში შესულია: ტექსტუალური და ვიზუალური ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ 223 მუზეუმზე (მუზეუმის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, ადგილ-მდებარეობა, ტიპი, ინფორმაცია ექსპონატთა რაოდენობასა და მნიშვნელოვან კოლექციებზე, ფონდებსა და განყოფილებებზე, მუზეუმის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე – ფერადი ფოტომასალის გამოყენებითა და სხვა სახის მონაცემებით ქართულ-ინგლისურ ენებზე). ავტორები: ინგა ქარაია, მაკა ბურჭულაძე, ლაშა ქარაია, სალომე ცისკარიშვილი. წიგნი გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს მუზეუმების ასოციაციისა და ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის მიერ. წიგნის გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. წიგნის ზომა: A-5, 200 გვ., 400-ზე მეტი ფერადი ფოტოილუსტრაცია. 2006 წ.

კრებული “მუზეუმების შესახებ”

წიგნში შესულია: საქართველოს კანონები “კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ”, “კულტურულ ფასეულობათა გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ” და “მუზეუმების შესახებ”, “კონსტიტუციური შეთანხმება საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის”; კულტურული მემკვიდრეობის სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამა (სამუზეუმო რეფორმის პროგრამა), საქართველოს მუზეუმების პასპორტიზაცია, ექსპონატთა დროებით სარგებლობაში გადაცემის წესი და ხელშეკრულების ფორმა ექსპონატთა დროებითი სარგებლობის შესახებ (საქართველოს ეროვნული მუზეუმი), ICOM-ის მისია, ICOM-ის “მუზეუმების ეთიკური კოდექსი”, ICOM-ის წესდება, ICOM-ის რეკომენდაციები მუზეუმების საერთაშორისო დღისათვის, ევროსაბჭოს საპარლამენტო საბჭოს რეკომენდაცია “კულტურული საკუთრების კერძო მენეჯმენტი”, ICOM-ის საერთაშორისო კომიტეტები და რეგიონალური ორგანიზაციები, საერთაშორისო სამუზეუმო ორგანიზაციებისა და მუზეუმების ვებ-გვერდების მისამართები, საფრანგეთის კულტურული მემკვიდრეობის კოდექსი, დიდი ბრიტანეთის მუზეუმების სტრუქტურა და დაფინანსება, სამუზეუმო საქმის ზოგიერთი ასპექტი აშშ-ში, საპროექტო განაცხადის ფორმა, საქართველოს ყველა მუზეუმის კოორდინატები. ავტორები: ინგა ქარაია, მაკა ბურჭულაძე, სალომე ცისკარიშვილი, ლაშა ქარაია, ამირან ანანიაშვილი. წიგნი გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტისა და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მიერ. წიგნის გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. წიგნის ზომა: A-5, 300 გვ., ტირაჟი 1000. 2006 წ.