წევრად მიღება

ICOM, რომელიც აერთიანებს 141 ქვეყნის 40,000-ზე მეტ წევრს, წარმოადგენს სამუზეუმო ინსტიტუციებისა და მუზეუმის პროფესიონალთა უნიკალურ პროფესიულ ქსელს.

ICOM-ის წევრობით, თქვენ გახდებით გლობალური სამუზეუმო საზოგადოების ნაწილი, ჩაერთვებით საერთაშორისო აქტივობებში და მოიპოვებთ წვდომას ICOM-ის რესურსებზე.

რატომ უნდა გახდეთ ICOM-ის წევრი? 

ICOM -ის წევრობა მოგანიჭებთ რიგ უპირატესობებს თქვენი პროფესიული განვითარებისათვის და ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სამუზეუმო საზოგადოების განვითარებას.

წევრობის უპირატესობები: 

 • ICOM კონფერენციებში მონაწილეობა და წვდომა პარტნიორების ღონისძიებებში მონაწილეობასა და დასწრებაზე
 • პუბლიკაციები, სახელმძღვანელოები და პროფესიული სტანდარტები
 • ICOM- ის პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამებში მონაწილეობა
 • Საწევრო ბარათი

ICOM-ის წევრი შეიძლება გახდეს მუზეუმის ან სამუზეუმო ინსტიტუციის/სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც იზიარებს ICOM-ის მისიას და ხედვას, რასაც საფუძვლად უდევს ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვნების უნივერსალური აღიარება.

ICOM-ის წევრობისთვის აუცილებელია: 

 • მუშაობდეთ მუზეუმში ან სამუზეუმო სფეროსთან პირდაპირ დაკავშირებულ ინსტუტუციაში (მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი).
 • იყოთ სამუზეუმო საქმის მოქმედი სპეციალისტი-ლექტორი, რომელიც ლექციებს კითხულობს მუზეუმმცოდნეობის და/ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამაზე (მინიმუმ 2 წლის მუშაობის სტაჟი).
 • პატივს სცეთ და იხელმძღვანელოთ ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსით

ICOM-ის წევრი ვერ გახდება:

 • პიროვნება ან დაწესებულება, რომლის საქმიანობა დაკავშირებულია კულტურული ფასეულობების ყიდვა-გაყიდვასთან
 • პიროვნება ან დაწესებულება, რომლის საქმიანობა ეწინააღმდეგება ICOM-ის მისიასა და აქტივობებს.

წევრობის კატეგორიები

ინდივიდუალური წევრები

 • მუზეუმის თანამშრომელი
 • სტუდენტი, რომელიც სწავლობს მუზეუმმცოდნეობის ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამაზე . სტუდენტური კატეგორიის წევრებს ICOM-ში ხმის მიცემის უფლება არ აქვთ.

ინსტიტუციური წევრები

 • მუზეუმები
 • ბუნებრივი, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული ძეგლები ან ნაკრძალები, ისტორიული ძეგლები და ნაკრძალები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • ბოტანიკური ან ზოოლოგიური კოლექციები და ექსპოზიციები, აქვარიუმი ან ვივარიუმი (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • სამეცნიერო ცენტრები და პლანეტარიუმები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • რესტავრაცია-კონსერვაციის ინსტიტუტები (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად)
 • არაკომერციული ინსტიტუციები ან ორგანიზაციები, რომელთა კვლევითი საქმიანობა მოიცავს სამუზეუმო სფეროსთან დაკავშირებულ აქტივობებს – კონსერვაცია, განათლება, ტრეინინგი, დოკუმენტაცია და სხვ. (მუზეუმის განმარტების შესაბამისად)
 • კულტურის ცენტრები და სხვა ინსტიტუციები, რომელთა საქმიანობა ხელს უწყობს მატერიალური და არამატერიალური მემკვიდრეობის მართვასა და განვითარებას (მუზეუმის პროფილისა და განმარტების შესაბამისად).

დამხმარე/შემომწირველი

ინდივიდუალური ან ინსტიტუციური წევრები, რომელთაც სურთ ICOM-ის წევრობა გამომდინარე მათი მაღალი ინტერესიდან მუზეუმებისა და სამუზეუმო სფეროსადმი, და მაღალი გადასახადით ხელს უწყობენ  ICOM-ის აქტივობების განხორციელებას.

წევრობის სააპლიკაციო ფორმასა და დამატებით ინფორმაციაზე მოთხოვნა შეგიძლიათ გააგზავნოთ ელ-ფოსტაზე icomgeo@gmail.com   
გაწევრიანების პერიოდი: ყოველწლიურად 15 დეკემბრიდან 28 თებერვლამდე.