საბჭო

(2022 – 2025)

მმართველი საბჭო

თავმჯდომარე: ლანა ქარაია / სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მუზეუმი, ხელმძღვანელი.

თავმჯდომარის მოადგილე: ნინო სანადირაძე / ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება, გენერალური დირექტორი

ხაზინადარი: მარიამ ჩხაიძე / BE MUSEUMER  პროექტის მკვლევარი

მდივანი: ელინა ვალაიტე / სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, ლექტორი

ირინე გივიაშვილი / სსიპ გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი, ასოცირებული მკვლევარი

სალომე გურული / სსიპ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი

მანანა თევზაძე / ა(ა)იპ საქართველოს ლურჯი ფარის ეროვნული კომიტეტი, თავმჯდომარე

მაკა კვარაცხელია / ა(ა)იპ მუზეუმების გაერთიანება, ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ – მემორიალური მუზეუმი, კურატორი

ანა შანშიაშვილი /  ა(ა)იპ საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია, აღმასრულებელი დირექტორი

ირაკლი ხორბალაძე / ა(ა)იპ კარგი მმართველობის ინსტიტუტი, დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი

ნინო ხუნდაძე / სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (NAEC), სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ჯგუფის ხელმძღვანელი