საბჭო

(2022 – 2025)

მმართველი საბჭო

თავმჯდომარე: ლანა ქარაია / სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის მუზეუმი, ხელმძღვანელი.

თავმჯდომარის მოადგილე: ნინო სანადირაძე / ა(ა)იპ „მუზეუმების გაერთიანება“, გენერალური დირექტორი

ხაზინადარიმარიამ ჩხაიძე / BE MUSEUMER კვლევითი პროექტის მკვლევარი

მდივანი: ელინა ვალაიტე / თბილისის ფოტოგრაფიისა და მულტიმედიის მუზეუმი, საგანმანათლებლო პროგრამების კურატორი და ციფრული პლატფორმების მართვის მენეჯერი

ირინე გივიაშვილი / სსიპ – „გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი“ – ასოცირებული მკვლევარი, შუა საუკუნეების განყოფილება

სალომე გურული / სსიპ „საქართველოს ეროვნული მუზეუმი“, პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი

მანანა თევზაძე / ა(ა)იპ საქართველოს ლურჯი ფარის ეროვნული კომიტეტი, თავმჯდომარე

მაკა კვარაცხელია / ა(ა)იპ “მუზეუმების გაერთიანება”, ქ. თბილისის ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ – მემორიალური მუზეუმის კურატორი

ანა შანშიაშვილი /  ა(ა)იპ „საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია“, აღმასრულებელი დირექტორი

ირაკლი ხორბალაძე / ა(ა)იპ “კარგი მმართველობის ინსტიტუტი”, დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი

ნინო ხუნდაძე / შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი (NAEC)