მუზეუმების დისტანციურ ფორმატში აქტივობების გზამკვლევი

COVID-19-ის ეპიდემიამ გამოიწვია საყოველთაო შეშფოთება და მკაცრი საკარანტინო ზომების შემოღება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. დაავადების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ადამიანები სახლში რჩებიან, ხოლო იმ ინსიტიტუციებმა, სადაც, ჩვეულებრივ, ხალხმრავლობაა, მუზეუმების ჩათვლით, თავიანთი კარები დახურეს.

თანდართულ დოკუმენტში იხილეთ იმ აქტივობების ორგანიზების გზამკვლევი, რომელიც დაგეხმარებათ დისტაციურად მისწვდეთ თქვენს აუდიტორიას (და ზოგადად, ფართო საზოგადოებას).