ასოცირებული ორგანიზაციები

ICOM-ის ასოცირებული ორგანიზაციები: საერთაშორისო ასოციაციები ან საბჭოები, რომლებიც მუზეუმებისა და მუზეუმის პროფესიონალთა ინტერესებს შეიძლება ემსახურებოდეს. ისინი ცალკეული ორგანიზაციებს წარმოადგენენ, თუმცა მონაწილეობენ ICOM-ის საქმიანობაში და ხელს უწყობენ ICOM-ის და მისი პროფესიული ქსელის გავლენის გაფართოებას.

AEOM – ევროპის ღია ცის ქვეშ მუზეუმების ასოციაცია

AFRICOM – აფრიკის მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო

AIMA – სოფლის მეურნეობის მუზეუმების საერთაშორისო ასოციაცია

AMMM – ხმელთაშუაზღვის საზღვაო მუზეუმების ასოციაცია

CAM – თანამეგობრობის ქვეყნების მუზეუმების ასოციაცია

CIMAM – თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

EXARC – არქეოლოგიური ღია ცის ქვეშ მუზეუმებისა და ექსპერიმენტული არქეოლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია

FIHRM – ადამიანთა უფლებების დაცვის მუზეუმების საერთაშორისო ფედერაცია

HANDS ON! – ბავშვთა მუზეუმების საერთაშორისო ასოციაცია

IACCCA – თანამედროვე ხელოვნების კორპორაციული კოლექციების საერთაშორისო ასოციაცია

IACM – საბაჟო/საგადასახადო მუზეუმების საერთაშორისო ასოციაცია

IAMFA – სამუზეუმო ობიექტების ადმინისტრატორთა საერთაშორიშო ასოციაცია

IAMH – ისტორიის მუზეუმების საერთაშორისო ასოციაცია

IATM – ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების მუზეუმების საერთაშორისო ასოციაცია

ICAM – არქიტექტურის მუზეუმების საერთაშორისო კონფედერაცია

ICMM – საზღვაო მუზეუმების საერთაშორისო კონგრესი

ICSC – ისტორიული საიტების, მუზეუმებისა და მეხსიერების  საერთაშორისო კოალიცია

MAC – კარიბის ქვეყნების მუზეუმების ასოციაცია

MINOM – ახალი მუზეოლოგიის საერთაშორისო მოძრაობა

PIMA – წყნარი ოკეანის კუნძულების მუზეუმების ასოციაცია

SIBMAS – ბიბლიოთეკებისა და საშემსრულებლო ხელოვნების მუზეუმების ასოციაცია