საერთაშორისო კომიტეტები

 ICOM-ის შემადგენლობაში შედის სამუზეუმო სფეროს სხვადასხვა მიმართულების 32  საერთაშორისო კომიტეტი. კომიტეტების მუშაობა ორიენტირებულია ICOM-ის წევრებისთვის სამუზეუმო პროფესიული სტანდარტების განსაზღვრის, სამეცნიერო ინფორმაციის გაცვლის, სხვა ორგანიზაციებთან პარტნიორობის განვითარების და რეკომენდაციების შემუშავებაზე.

AVICOM – აუდიოვიზუალური და ახალი ტექნოლოგიების საერთაშორისო კომიტეტი

CAMOC – ქალაქის მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

CECA – საგანმანათლებლო პროგრამებისა და კულტურული აქციების საერთაშორისო კომიტეტი

CIDOC – დოკუმენტაციის საერთაშორისო კომიტეტი 

CIMCIM – მუსიკალური ინსტრუმენტების მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

CIMUSET – მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

CIPEG – ეგვიპტოლოგიის საერთაშორისო კომიტეტი

COMCOL – კოლექციონირების საერთაშორისო კომიტეტი

COSTUME – კოსტუმის მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

DEMHIST – ისტორიული სახლ-მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი

DRMC – კატასტროფების მართვის საერთაშორისო კომიტეტი

GLASS – მინის მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

ICAMT – სამუზეუმო ტექნიკისა და არქიტექტურის საერთაშორისო კომიტეტი

ICDAD – დეკორატიული ხელოვნებისა და დიზაინის მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი

ICEE – გამოფენების გაცვლის საერთაშორისო კომიტეტი

ICEthics – ეთიკის საკითხების საერთაშორისო კომიტეტი

ICFA – სახვითი ხელოვნების მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

ICLCM – ლიტერატურის და კომპოზიტორთა მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი

ICMAH – არქეოლოგიისა და ისტორიის მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

ICME – ეთნოგრაფიული მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

ICMEMO – საჯარო დანაშაულების მსხვერპლთა მემორიალური მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი

ICMS – სამუზეუმო უსაფრთხოების საერთაშორისო კომიტეტი

ICOFOM – მუზეოლოგიის საერთაშორისო კომიტეტი

ICOM-CC კონსერვაციის საერთაშორისო კომიტეტი

ICOMAM – იარაღებისა და სამხედრო ისტორიის მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი

ICOMON – ფულისა და ბანკის მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი

ICR – რეგიონული მუზეუმების საერთაშორისო კომიტეტი

ICTOP – პერსონალის ტრეინინგის საერთაშორისო კომიტეტი

INTERCOM – სამუზეუმო მენეჯმენტის საერთაშორისო კომიტეტი

MPR – მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საერთაშორისო კომიტეტი

NATHIST – ბუნების ისტორიის მუზეუმებისა დაკოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი

UMAC – საუნივერსიტეტო მუზეუმებისა და კოლექციების საერთაშორისო კომიტეტი